Von marc.hofacker

Koi vom 04.02.2008

{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/001.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/003.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/005.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/007.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/009.jpg{/rokzoom}
Tancho Goshiki
Doitsu Mukashi Ogon
Kujaku
Tancho Goshiki
Goshiki
2 Jahre
2 Jahre
3 Jahre
2 Jahre
2 Jahre
ca. 36 cm
ca. 42 cm
ca. 48 cm
ca. 37 cm
ca. 37 cm
         
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/011.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/013.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/015.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/017.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/019.jpg{/rokzoom}
Kikokuryu
Kikokuryu
Ginrin Hi Utsuri
Ginirn Goshiki
Doitsu Kujaku
3 Jahre
2 Jahre
2 Jahre
2 Jahre
3 Jahre
ca. 44 cm
ca. 35 cm
ca. 36 cm
ca. 34 cm
ca. 52 cm
         
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/021.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/023.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/025.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/027.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/029.jpg{/rokzoom}
Goshiki
Shusui
Ochiba Shigure
Shusui
Doitsu Sanke
3 Jahre
3 Jahre
3 Jahre
3 Jahre
3 Jahre
ca. 44 cm
ca. 52 cm
ca. 53 cm
ca. 52 cm
ca. 48 cm
 verkauft
       
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/031.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/033.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/035.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/037.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/039.jpg{/rokzoom}
Kumonryu
Yamabuki Ogon
Ginrin Benigoi
Goshiki
Kohaku
3 Jahre
2 Jahre
2 Jahre
2 Jahre
2 Jahre
ca. 46 cm
ca. 40 cm
ca. 33 cm
ca. 35 cm
ca. 38 cm
         
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/041.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/043.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/045.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/047.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/049.jpg{/rokzoom}
Kohaku
Ginirn Goshiki
Ginrin Kigoi
Karashigoi
Karashigoi
2 Jahre
2 Jahre
2 Jahre
2 Jahre
2 Jahre
ca. 40 cm
ca. 33 cm
ca. 36 cm
ca. 54 cm
ca. 47 cm
         
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/051.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/053.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/055.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/057.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/059.jpg{/rokzoom}
Karashigoi
Karashigoi
Showa
Showa
Ginrin Ochiba Shigure
2 Jahre
2 Jahre
2 Jahre
2 Jahre
3 Jahre
ca. 47 cm
ca. 50 cm
ca. 56 cm
ca. 47 cm
ca. 48 cm
         
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/061.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/063.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/065.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/067.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/069.jpg{/rokzoom}
Sanke
Ginirn Ochiba Shigure
Platin Ogon
Ginrin Showa
Doitsu Hariwake
4 Jahre
3 Jahre
3 Jahre
2 Jahre
Ident Nr. 07/35
ca. 58 cm
ca. 48 cm
ca. 45 cm
ca. 45 cm
ca. 59 cm
         
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/071.jpg{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_02_04| title=|Koi Januar 2008|}images/kph/koi/2008_02_04/073.jpg{/rokzoom}
     
Kohaku
Doitsu Mukashi Ogon
     
5 Jahre
4 Jahre
     
ca. 75 cm
ca. 75 cm