Koi Tour Oktober 2008

{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00838.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00846.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00852.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00856.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00862.JPG{/rokzoom}
Mix Tancho und Shiro Utsuri
Tancho Showa und Tancho Sanke
Tanco Ochiba und Tancho Sanke
Tancho Kohaku, Tancho Sanke, Yellow Hariwake
Ochiba Shigure
ca. 18 – 25 cm
ca. 45 – 50 cm
ca.45 – 50 cm
ca. 40 – 50 cm
ca. 50 – 55 cm
         
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00865.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00869.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00872.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00880.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00900.JPG{/rokzoom}
Tancho Kohaku
Tancho Kohaku
Kogane Ochiba, Ginrin Chagoi
Goshiki, Ginrin Goshiki, Doitsu Ochiba
Ai Gorromo, Budo Goromo
ca. 65 cm
ca. 60 cm
ca. 30 – 40 cm
ca. 40 – 45 cm
ca. 52 cm
         
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00904.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00911.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00924.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00930.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00937.JPG{/rokzoom}
Doitsu Goshiki
Ginrin Ochiba, und Ginrin Ki- Utsuri
Platin Ogon
Ochiba Shigure, Shusui
Shiro Utsuri
ca. 30 – 40 cm
ca. 40 cm
ca. 35 – 45 cm
ca. 35 – 40 cm
ca. 35 – 40 cm
         
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00868.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00981.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00984.JPG{/rokzoom}
{rokzoom album=|2008_koitour| title=|Koi-Tour Oktober 2008|}images/kph/koi/2008_koitour/DSC00987.JPG{/rokzoom}
Kujaku
Kohaku
Tancho und Shiro Untsuri
Sanke
ca. 53 cm
ca. 65 cm
ca. 45 cm
ca. 60 cm
Von marc.hofacker Allgemein